Uitweg provinciale weg (vergunning)

Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u vanaf uw grond een uitrit laten aanleggen naar een provinciale weg. Voor de aanleg van een uitweg heeft u een omgevingsvergunning nodig. Onderdeel van deze omgevingsvergunningprocedure is dat de provincie, als eigenaar van de weg, om advies wordt gevraagd. Bij het opstellen van een advies wordt het uitwegenbeleid als uitgangspunt gehanteerd. 

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Termijn

De provincie neemt bij een reguliere procedure een besluit na acht weken. Bij een uitgebreide procedure volgt de beslissing na 26 weken.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving

Downloads