Strokenbord plaatsen (ontheffing)

Een strokenbord is een aanwijsbord langs de weg. Het bord kan verwijzen naar een toeristische, recreatieve bestemming of naar een bedrijf, een bedrijventerrein of een instelling. Voor toeristische of recreatieve terreinen zijn er bruin-witte borden. De borden die de weg wijzen naar andere bestemmingen zijn blauw-wit.

Gebouwen of terreinen aan of vlakbij provinciale wegen worden aangegeven met borden, gewone bewegwijzering of strokenborden. Wilt u een verwijzing naar uw bedrijf langs de weg? Hierbij moet rekening worden gehouden met de regels van de provincie voor bewegwijzering en objectverwijzing. Voor het plaatsen van borden en het beheer en onderhoud van de ondersteuningsconstructies en borden hebben wij een overeenkomst met REVIS Verkeerstechniek.

Revis Verkeerstechniek draagt zorg voor de aanvraag van de benodigde ontheffing.   De provincie bekijkt of de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de weg niet in gevaar komen.


Voor informatie over het plaatsen van borden verwijzen wij u naar Revis Verkeerstechniek.  

Contact

REVIS Verkeerstechniek vraagt de ontheffing voor u aan bij de provincie Groningen.

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving

Downloads