Geluidsoverschrijding sportmotoren (ontheffing)

Het is verboden sportmotoren te gebruiken buiten een speciaal daarvoor bestemd sportterrein.

  • Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan vier wielen, zonder (normaal) kenteken dat is bedoeld voor de beoefening van de motorsport.
  • Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen als daarvoor een vergunning is verleend. Voor deze terreinen in de provincie Groningen is de gemeente waarin het terrein ligt het bevoegd gezag.

U kunt bij Gedeputeerde Staten van Groningen ontheffing aanvragen voor een evenement waarbij buiten een speciaal daarvoor bestemd sportterrein sportmotoren worden gebruikt.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per situatie.

Contact

U vraagt de ontheffing voor het gebruik van sportmotoren buiten een speciaal daarvoor bestemd terrein aan bij de provincie.

Termijn

De provincie beslist binnen acht weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt: 17 maart 2014