Schadevergoeding Rietproef Lauwersmeer (schadevergoeding)

Als u woont of werkt in het Lauwersmeergebied en schade hebt door de rietproef kunt u een schadevergoeding aanvragen.

Aanvraagperiode

U kunt een verzoek voor schadevergoeding indienen uiterlijk zes maanden na het afronden van de rietproef in dat jaar. Dus als de rietproef in bijvoorbeeld in april 2018 is afgerond, dan kunt u tot in oktober 2018 schadevergoeding aanvragen.

Voorwaarden

  • U hebt zelf maatregelen genomen die tot voorkoming of vermindering van schade hebben geleid.
  • De schade is een gevolg van de rietproef.
  • De schade is niet afgedekt door een verzekering.
  • De schade overstijgt het normaal maatschappelijk risico.

Alle voorwaarden vindt u in de officiële regeling Procedureregeling afhandeling schadevergoeding Rietproef Natura 2000-gebied Lauwersmeer.

Procedure

U bespreekt uw schade

Hebt u vragen over de schadevergoeding of weet u niet precies wat we van u nodig hebben? Neem dan contact op met de afdeling Landelijk Gebied & Water:

Telefoon: 050 - 316 45 43
E-mail: lauwersmeer@provinciegroningen.nl

U doet een aanvraag

U vult het digitale aanvraagformulier in en print het uit. U ondertekent het formulier en stuurt het naar 

Provincie Groningen
t.a.v. project Lauwersmeer Rietproef
Postbus 600
9700 AP  Groningen

De provincie toetst en besluit

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Binnen uiterlijk acht weken na datum waarop we uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u de beslissing. Tenzij u ander bericht van ons krijgt.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kunnen wij met een toelichting uw bezwaren wegnemen.
Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.