Provinciale vaarweg (vergunning)

De provincie beheert vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen en het soort vervoer. De maatvoeringen hebben wij neergelegd in de 'Beleidsregel verkeersbesluit vaarwegkarakteristiek Provinciale vaarwegen Groningen'.

Voldoet uw schip aan de in de beleidsregel gestelde afmetingen, dan hebt u een vergunning van de provincie nodig.

Vergunning Bijzonder transport

U vraagt de vergunning aan bij de provincie, tenzij het transport de door ons gestelde maatvoering overschrijdt. Dan is er sprake van een 'Bijzonder transport te water' en kunt u een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat.

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving

  • Binnenvaartpolitiereglement
  • Verkeersbesluit vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen Groningen
  • Beleidsregel BPR vergunningsvoorwaarden overschrijding toegestane scheepsafmetingen
  • Legesverordening provincie Groningen 1993 (zie Overheid.nl, zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening')