Onttrekken of infiltreren grondwater (vergunning, aangifte)

Voor het onttrekken of infiltreren van water heeft u een vergunning nodig. Infiltreren wil zeggen dat u water in de bodem brengt om het grondwater dat u wilt onttrekken weer aan te vullen. De vergunning daarvoor kunt u aanvragen (of eventueel wijzigen) bij het Omgevingsloket online (OLO).

In bezit van de vergunning doet u bij de provincie aangifte van de hoeveelheden die u onttrekt of infiltreert.

Voorwaarden

Voor de aangifte gelden de volgende voorwaarden:

 • U geeft de inrichting waarin dat gebeurt op
 • U houdt een registratie bij van de gemeten hoeveelheden onttrokken of geïnfiltreerd (grond)water
 • U geeft één keer per jaar de onttrokken/geïnfiltreerde hoeveelheden op. U deelt de hoeveelheden op per kwartaal. Opgave kan in januari of een maand na beëindiging van de werkzaamheden.
 • Als er wijzigingen in de inrichting zijn, geeft u dat door.
 • Als u water infiltreert, vragen we ook de kwaliteit van het water te meten, te registreren en aan ons door te geven.

Wet- en regelgeving

 • Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (geldend op 9 december 2016)
 • Grondwaterheffingsverordening Groningen (geldend op 9 december 2016)

Downloads

 • 1 juni 2010 | Beleidsnota/plan | Grootte 1 MB
  PDF Geef bodem de ruimte
  Het document beschrijft onder andere de hoofdfuncties van de bodem en de relevante thema's. Daarnaast komen de huidige situatie, de visie, de ambitie en de rol van de provincie en betrokken overheden aan de orde. Hoe kan de provincie bij ruimtelijke ont