Onttrekken grondwater (provinciale heffing)

Voor het onttrekken van grondwater kan de provincie een heffing instellen in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig als u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen in de heffingsverordening. De basisvoor de heffingis de onttrokken hoeveelheid grondwater. Als water wordt geïnfiltreerd wordt daarmee rekening gehouden bij het opleggen van de heffing. Enkele vormen van onttrekken van grondwater zijn wettelijk vrijgesteld van heffing, zoals het onttrekken van grondwater voor landijsbanen, de sanering van grondwater en het onttrekken voor koude- en warmteopslag in de bodem.

Voorwaarden

U kunt de heffing opgelegd krijgen als u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen die is aangewezen in de heffingsverordening.

Contact

U moet aangifte doen bij de provincie waar de inrichting staat.

Wet- en regelgeving

  • Waterwet

Bijgewerkt: 30 maart 2010