Omgevingsvergunning voor het milieu, aanvraag (vergunning)

Wilt u een bedrijf starten of de werking van het bedrijf veranderen waardoor schade aan het milieu wordt veroorzaakt? U moet dan een omgevingsvergunning voor het milieu aan vragen of een melding doen op grond van het Activiteitenbesluit.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt regels aan de milieugevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met deze wet als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen. Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als het bedrijf veel energie verbruikt of luchtvervuiling en geluidshinder veroorzaakt. Een aantal categorieën bedrijven is vrijgesteld van de vergunningplicht.
Voor de omgevingsvergunning bestaat een onderverdeling in bedrijven. Type-C bedrijven zijn de bedrijven die een omgevingsvergunning voor het milieu moeten aanvragen omdat de kans op negatieve gevolgen voor het milieu groot is. U kunt een vergunningcheck doen op het Omgevingsloket Online (OLO).

Voorwaarden

Als vuistregel kunt u aanhouden dat u voor de vergunning bij de provincie moet zijn in de volgende situaties:

 • Het gaat om bedrijven met een IPPC-installatie. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control, bijvoorbeeld chemische fabrieken. De categorieën van bedrijven waar het om gaat staan in de Europese richtlijn inzake industriële emissies (RIE). Denk aan de chemische industrie of grote afvalstoffenbedrijven.
 • Het gaat om BRZO-bedrijven. BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is:

 • een akoestisch rapport;
 • een bodemonderzoeksrapport;
 • een geurrapport;
 • een energierapport;
 • een plattegrond en/of
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht.

Als gevolg van deze activiteiten kan ook een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming zijn vereist. U kunt deze vergunning afzonderlijk aanvragen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit onderdeel mee te nemen in uw aanvraag van een omgevingsvergunning.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Op de website van Omgevingsloket Online vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. Heeft u daarna nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Omgeving en Milieu, telefoonnummer 050 - 316 47 60.

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning worden kosten in rekening (leges) gebracht. Het tarief van de provincie kunt u vinden in de Legesverordening provincie Groningen 1993.

Wet- en regelgeving

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Activiteitenbesluit
 • Wet natuurbescherming
 • Legesverordening provincie Groningen (zie Overheid.nl, zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening')