Omgevingsvergunning (vergunning)

Als u uw bedrijf wilt uitbreiden, nieuwe activiteiten wilt gaan uitvoeren, een loods wilt bouwen of bomen rond uw bedrijf wilt kappen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze vergunning vervangt veel vergunningen voor de fysieke leefomgeving. Als u meerdere toestemmingen nodig heeft, is de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit, is er nog maar één beroepsprocedure (in twee fasen).

Een voorbeeld: vroeger had u twee toestemmingen nodig wanneer u bijvoorbeeld een beschermd monument wilde verbouwen. U moest dan een bouwvergunning en monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u twee procedures moest doorlopen. Met de komst van de omgevingsvergunning is dit verleden tijd. U heeft nog maar één vergunning nodig en u hoeft dus maar één procedure te doorlopen.
Een greep uit de producten die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

 • aanlegvergunning;
 • ontheffing bestemmingsplan;
 • bouwvergunning;
 • milieuvergunning;
 • monumentenvergunning;
 • ontheffing verbod lozen afvalwater;
 • uitweg/inritvergunning;
 • vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw;
 • kapvergunning;
 • provinciaal projectbesluit;
 • reclamevergunning.

Als gevolg van deze activiteiten kan ook een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming zijn vereist. U kunt deze vergunning afzonderlijk aanvragen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit onderdeel mee te nemen in uw aanvraag van een omgevingsvergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Op de website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Contact

Hebt u vragen over onze milieu- of omgevingsvergunningen? Neem dan contact op met Loket vergunningen telefoonnummer 050 - 316 47 66, e-mail loketvergunningen@provinciegroningen.nl.

Wet- en regelgeving

Producten Omgevingsvergunning