Verleende ontheffingen Wet luchtvaart

Op grond van de Wet luchtvaart is het verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen buiten een luchthaven. Het is wel mogelijk hiervoor een ontheffing aan te vragen op basis van artikel 8a.51 Wet luchtvaart. We spreken dan van tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.

Deze ontheffing 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) wordt verleend door het college van Gedeputeerde Staten. De ontheffing is bedoeld voor incidentele luchtvaartactiviteiten, zoals het landen/starten van helikopters en het opstijgen van luchtballonnen. De provincie heeft de volgende TUG-ontheffingen verleend.  

Sorteren op weeknummer | Alfabetisch sorteren

Week 25: 20 - 26 juni 2016

Week 12: 21 - 27 maart 2016