Aanvragen ontheffing Wet luchtvaart (ontheffing)

De Wet luchtvaart verbiedt het opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een officiële luchthaven. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd ontheffing te verlenen van dit verbod voor de volgende luchtvaartuigen:

 • helikopters;
 • vrije ballonnen bestemd en ingericht voor bemande vluchten;
 • zweeftoestellen;
 • micro light aeroplanes;
 • RPA’s waarvan de totale massa meer dan 25 kilogram maar niet meer dan 150 kilogram bedraagt;
 • vliegtuigen die deelnemen aan een luchtvaartvertoning;
 • watervliegtuigen;
 • landbouwluchtvaartuigen;
 • luchtschepen die op zeeniveau in de internationale standaard-atmosfeer in geheel gevulde toestand een afmeting hebben van meer dan 5 meter of een inhoud van meer dan 4 kubieke meter.

Beleidsregel TUG-ontheffing

Ontheffingen voor deze luchtvaartuigen noemen we 'ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart' (TUG-ontheffing). De regels die hiervoor gelden staan in de Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart provincie Groningen 2017.

Er zijn twee soorten ontheffingen:

 • de locatiegebonden ontheffing (alle bovengenoemde luchtvaartuigen);
 • de generieke ontheffing (alleen helikopters).

Een TUG-ontheffing wordt in beginsel alleen verleend bij een locatie in het buitengebied, maar voor een aantal gebieden gelden beperkingen (PDF PDF-bestand, 3 MB).

Locatiegebonden ontheffing

Een locatiegebonden ontheffing kunt u aanvragen voor evenementen, projecten of eenmalige vluchtdagen voor landingen of starts op één dag of meer dagen, voor in beginsel niet meer dan 12 dagen per jaar voor een bepaald terrein. Voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen moet het advies van de burgemeester van de betreffende gemeente worden ingewonnen.

Generieke ontheffing

Een generieke ontheffing voor de gehele provincie geldt voor maximaal 12 maanden. Deze kan uitsluitend worden aangevraagd voor vluchten die worden uitgevoerd met een helikopter. Hierbij geldt een maximaal gebruik van 12 dagen per jaar. Voor helikopters geldt daarbij een maximum van twee landingen en twee starts per dag per terrein. Bij de generieke ontheffing is het advies van de burgemeester niet nodig.

Geen ontheffing nodig

Er is geen TUG-ontheffing van de provincie Groningen nodig voor:

 • vrije ballonnen;
 • schermzweeftoestellen;
 • zeilvliegtuigen;
 • gemotoriseerde schermvliegtuigen.

Als deze opstijgen van een terrein waarvoor burgemeesters en wethouders een verklaring van geen bezwaar (vvgb) hebben afgegeven op grond van art. 18 lid 2 van de Regeling burgerluchthavens. Als de gebruiker van het terrein de ontvangst van de verklaring van geen bezwaar (vvgb) heeft gemeld heeft bij de Inspectie Leefomgeving en Transport is er sprake van een luchthaven waarvoor het verbod van art. 8.1a lid 3 van de Wet luchtvaart niet geldt en is er geen sprake van tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.

Ontheffing aanvragen

U dient uw aanvraag bij ons in via een digitaal formulier:

De gebieden waar beperkingen gelden voor ontheffingen zijn aangegeven op deze kaart.

Procedure

Voor beide ontheffingen geldt dat Gedeputeerde Staten binnen vier weken een beslissing op de aanvraag nemen.

Meer informatie

Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving en Milieu, telefoon 050 - 316 47 66 of via het e-mailadres luchtvaart@provinciegroningen.nl.
Verleende ontheffingen publiceren wij op deze website.

Wet- en regelgeving