Luchtvaart

Sinds 1 november 2009 is de Wet luchtvaart gewijzigd op het onderdeel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens. Daarmee geldt een nieuw stelsel van besluitvorming en normen voor luchthavens. Zo liggen de taken en bevoegdheden voor de zogenaamde regionale burgerluchthavens bij de provincies en niet meer bij het Rijk.

In de provincie Groningen zijn er zes luchthavens:

  • Oostwold (voor diverse luchtvaartuigen);
  • Stadskanaal (voor Micro Light Aircrafts (MLA's);
  • Veendam (voor zweefvliegtuigen);
  • Grootegast (voor MLA’s);
  • UMCG (voor de traumaheli);
  • Eemshaven (voor helikopters).

Luchthavenbesluiten en – regelingen

Voor deze luchthavens stellen Provinciale Staten een luchthavenbesluit of luchthavenregeling vast, waarmee de inpassing van de milieugevolgen van de luchthaven wordt geregeld. De luchthavenbesluiten en -regelingen zijn hieronder te vinden.

Downloads

Ontheffingen

Opstijgen en landen buiten een van de zes luchthavens kan met een ontheffing van Gedeputeerde Staten. Deze kunt u via de website aanvragen. Ook de verleende ontheffingen worden op de website geplaatst.

Pagina's