Landbouwvoertuigen en bijzonder transport provinciale weg (ontheffing)

De provincie beheert onder andere wegen. Er gelden regels voor de maat van voertuigen die hierop rijden en voor wat u mag vervoeren. Wanneer u met een vaartuig met afwijkende afmetingen gebruik wil maken van een weg dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. De provincie kan een breedteontheffing verlenen tot maximaal 3,5 meter. 

Wanneer u een bijzonder transport over de weg wilt uitvoeren, heeft u hiervoor een ontheffing nodig van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Contact

  • U vraag  de ontheffing voor uw landbouwvoertuig aan bij de provincie.
  • U vraagt de ontheffing voor uw exceptioneel transport bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) aan.

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving