Evenementen op of aan het water (toestemming)

Voor korte (sport) evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg vraagt u toestemming bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere zwemwedstrijden, sprietlopen, roei- en kanotochten.

Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt en de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepsvaart wordt niet in gevaar wordt gebracht.

Contact

U vraagt toestemming bij de provincie.

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving