Bouwen en werken openbare (vaar)weg (vergunning en ontheffing)

De provincie heeft (vaar)wegen in eigen beheer. Als u aan één van deze (vaar)wegen werkzaamheden wilt verrichtten, dan moet u hiervoor een of meerdere vergunningen aanvragen. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van viaducten, bruggen, aanlegsteigers, oevervoorzieningen en insteekhavens.

Het aanleggen of veranderen van een (vaar)weg maakt sinds 1 oktober 2010 onderdeel uit van de Omgevingsvergunning. Daarnaast geldt een vergunning- of ontheffingsplicht ingevolge de provinciale Omgevingsverordening.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Wanneer er geen omgevingsvergunning ingevolge de Wabo nodig is, kunt u bij de provincie een vergunning/ontheffing Omgevingsvergunning aanvragen.

Voor het aanvragen van een ontheffing kunt u gebruik maken van het "Standaard aanvraagformulier Omgevingsverordening H4 Vaarwegen en wegen". Uw aanvraag moet in ieder geval bestaan uit:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • een gedetailleerde ontwerptekening met berekeningen.

Termijn

De provincie neemt bij een reguliere procedure een besluit na acht weken. Bij een uitgebreide procedure volgt de beslissing na 26 weken.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Regelgeving

 

 

Downloads