Bijzonder transport provinciale vaarweg (vergunning)

De provincie beheert vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen en het soort vervoer. De maatvoeringen hebben wij neergelegd in de "Beleidsregel BPR vergunningsvoorwaarden overschrijding toegestane scheepsafmetingen (PDF PDF-bestand, 100 KB)".

Wanneer uw schip groter is of wanneer u een bijzonder transport over de provinciale vaarweg wilt doen, heeft u een vergunning nodig.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de provincie, tenzij het een bijzonder transport betreft (duwstel) dan vraagt u een vergunning aan bij het Rijk, Digitaal Loket Bijzonder Transport (DLBT).

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving