Bermsloot dempen (ontheffing)

De provincie heeft meerdere openbare wegen in beheer. Als u van plan bent langs de provinciale weg een sloot te dempen, moet u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de provincie. Let op, in bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat u ontheffing bij het Waterschap vraagt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Waterschap. En wanneer de functie/bestemming van de te dempen sloot wijzigt, heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Let op, wanneer er een (extra) uitweg wordt gecreëerd, is eveneens het Uitwegenbeleid van de provincie Groningen van toepassing, zie "Uitweg provinciale weg". Hierbij geldt een omgevingsvergunningplicht. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Het doorstromingsprofiel van de sloot dient in tact te blijven. Het kan mogelijk zijn dat hiervoor een duiker moet worden aangelegd.

Voor het aanvragen van een ontheffing kunt u gebruik maken van het "Standaard aanvraagformulier Omgevingsverordening H4 Vaarwegen en wegen (PDF PDF-bestand, 66 KB)". Uw aanvraag moet bestaan uit:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • een duidelijke tekening van de locatie;
  • een gedetailleerde tekening van het te dempen slootdeel.

Contact

De provincie. Afhankelijk van de Keur van het Waterschap, ook het Waterschap.

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en Regelgeving

Downloads