Badinrichting (ontheffing)

Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een ontheffing voor één of meerdere voorschriften aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Voorwaarden

De houder van een badinrichting kan een ontheffing aanvragen.

Aanpak

Stuur bij de aanvraag ook de reden waarom u een ontheffing wilt mee.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Termijn

De provincie neemt binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

  • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Bijgewerkt
31 maart 2014