Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden (melding)

Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Een wijziging of uitbreiding moet u ook melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en zwemgelegenheden in oppervlaktewater (zwemplassen).

Voorwaarden

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een badinrichting hiervan een melding te doen bij de provincie.

Contact

U doet uw melding bij de provincie waar het zwembad ligt of komt te liggen met het aanmeldingsformulier.

Termijn

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk drie maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Wet- en regelgeving

  • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, artikel 10a
  • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  • Regeling kennisgeving badinrichtingen

Bijgewerkt: 31 maart 2014

Downloads