Aanleggen van kabels in een provinciale (vaar)weg (ontheffing, vergunning)

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg of vaarweg, dan moet u daarvoor een ontheffing of vergunning op grond van de Omgevingsverordening hebben. U doet uw verzoek bij de provincie.

De provincie voert soms ook werkzaamheden uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen. De eventuele vergoeding verlenen wij op grond van de nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen provincie Groningen 2006, inclusief de wijzigingen van 2013.

Voor het aanvragen van een ontheffing of vergunning kunt u gebruik maken van het "Standaard aanvraagformulier Omgevingsverordening H4 Vaarwegen en wegen". Bij deze aanvraag dient te worden overlegd:

  • Situatietekening tracé en eventuele detailtekeningen en/of bovenaanzichten van bijkomende voorzieningen
  • Lengteprofiel en bijbehorend dwarsprofiel
  • Resultaten van onderzoeken conform de NEN 3650-serie en NEN 3651, waaruit blijkt dat de gestuurde boring/persing veilig kan worden uitgevoerd.
  • een verkeersplan.

Contact

U dient uw verzoek in bij de provincie.

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Regelgeving

 

 

Downloads