Zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten

Hebt u als gemeente of zorgorganisatie plannen om de zorg in uw omgeving te verbeteren op de korte en lange termijn? Of wilt u een zorgvoorziening fysiek verbeteren en toekomstbestendig maken? Dan kunt u wellicht gebruik maken van deze subsidie.

aanvraagperiode

U kunt drie keer een aanvraag doen: vóór 1 april 2018, 1 oktober 2018 en 1 april 2019.

Voor wie?

Voor gemeenten en zorginstellingen in de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • Uw plan speelt in op de veranderende samenstelling van de bevolking, bijvoorbeeld door krimp en of de vergrijzing.
  • Uw plan verbetert de zorg in het gebied, bij voorkeur in meerdere regio’s en samen met andere partijen.
  • Het plan heeft draagvlak onder de bewoners, partners in de regio en andere betrokkenen.
  • Het plan is gebaseerd op een integrale zorgvisie.
  • Er zijn in ieder geval twee andere partijen naast de provincie die meefinancieren.
  • De financiering is na het verlenen van de subsidie sluitend of is dat in ieder geval  binnen een jaar.

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling onder Relevante documenten.

Maximale vergoeding

U kunt een bijdrage van 40 procent van de totale kosten van uw project aanvragen met een maximum van 500.000 euro.

Géén subsidie

• De vergoeding van exploitatie- en kapitaallasten.
• Regulier onderhoud.
• Een project dat al begonnen is.

Procedure
1 U bespreekt uw project of activiteit

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project/activiteit voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons subsidieloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Aanvraagformulier

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
  • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten.
  • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.
3 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht. 

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.

4 U legt verantwoording af

Als uw project of activiteit is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

5 De provincie controleert en neemt een definitief besluit

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.