Subsidie voor het behoud van voorzieningen

Hebt u een goed idee voor het behoud van voorzieningen in uw dorp door ze samen te brengen onder één dak? Ziet u kansen om een beeldbepalend gebouw daarmee een nieuwe bestemming te geven? Met deze subsidie willen we belangrijke voorzieningen in de provincie Groningen verbeteren en behouden.

aanvraagperiode

U kunt tot en met 2019 ieder jaar een aanvraag doen. De aanvragen bekijken we ieder half jaar met als sluitingsdata 1 april en 1 oktober.

Beschikbaar budget

Per subsidieronde is er 500.000 euro beschikbaar. Het totale budget is 3 miljoen euro.

Voor wie?

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en gemeenten.

Voorwaarden

  • Het project heeft een aantoonbaar verdienmodel.
  • Het project draagt op langere termijn bij aan de leefbaarheid van de buurt, de wijk, het dorp of de kern.
  • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend of is dit op korte termijn.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt maximaal 40 procent van de investering met een maximum van 500.000 euro.

Geen subsidie

  • Voor vergoeding van exploitatie- en kapitaalslasten.
  • Voor regulier onderhoud van accommodatie.
  • Voor een project dat al in gang is gezet.
Procedure
1 U bespreekt uw project

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons subsidieadviesloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

U doet uw aanvraag online.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectomschrijving
  • Begroting: een overzicht van de kosten met een dekkingsplan
  • Financiële doorkijk op langere termijn (verdienmodel)

Aanvraagformulier

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie.

U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.

4 U legt verantwoording af

Als uw project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In onze brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

5 De provincie controleert en besluit definitief

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.