Studiefonds 2016/2017

Bijdrage reis- en studiekosten voor inwoners van de provincie Groningen

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. Voor het schooljaar 2016/2017 kunt u tot 1 mei 2017 een aanvraag indienen.

Let op: als uw kind onder de 18 jaar is en een mbo- of bol-opleiding volgt, kunt u alleen nog een aanvraag voor vergoeding van reiskosten indienen over de periode 1 september 2016 - 1 januari 2017. Voor de periode na 1 januari 2017 heeft uw kind recht op de landelijke regeling gratis OV.

Voor wie?

 

Leeftijd

Vergoeding reiskosten

Vergoeding studiekosten

Scholieren voortgezet onderwijs

Jonger dan 18 jaarJa, maximaal 50% Nee

MBO-scholieren (BOL)

Jonger dan 18 jaar

Ja, maximaal 50 of 100%. Van toepassing tot en met 31-12-2016

Ja, maximaal 350 euro 

MBO/HBO studenten

Ouder dan 30 jaarJa, maximaal 50%Ja, maximaal 50%

Aanvragen tegemoetkoming opleiding/reiskosten 2016/2017

Uw aanvraag moet voor 1 mei 2017 bij ons binnen zijn. Uw aanvraag wordt behandeld in onze bestuursvergadering van juni 2017. De exacte vergaderdatum volgt binnenkort.

Inkomen

Het Studiefonds gaat voor het schooljaar 2016/2017 uit van het bruto gezinsinkomen in 2014. Hieronder staan de inkomensgrenzen:

Bruto jaarinkomen 2014
Alleenstaand 16.872 euro
Samenwonend zonder kinderen 22.360 euro
Gezin met 1 kind 23.044 euro
Gezin met 2 kinderen 23.732 euro
Gezin met 3 kinderen 24.420 euro
Gezin met 4 of meer kinderen 25.102 euro
Scholieren voortgezet onderwijs
 • Voor praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo leerlingen
 • De aanvrager is jonger dan 18 jaar en woont in de provincie Groningen, net als zijn/haar ouders/verzorgers
 • 50% reiskosten (maximaal 1.500,- euro) naar dichtsbijzijnde opleiding. Hierbij houden wij geen rekening met bijzonder onderwijs (godsdienstige of pedagogische richting)
MBO-scholieren (BOL - school en stage)
 • De aanvrager is jonger dan 18 jaar en woont in de provincie Groningen, net als zijn/haar ouders/verzorgers
 • 100% reiskosten (maximaal 1.200,- euro) naar dichtsbijzijnde opleiding. Van toepassing tot en met 31-12-2016. Hierbij houden wij geen rekening met bijzonder onderwijs (godsdienstige of pedagogische richting)
 • MBO scholieren die in de gemeente Leek of Groningen wonen krijgen 50% (maximaal 600 euro) vergoed. Van toepassing tot en met 31-12-2016.
 • Scholieren die de BBL opleiding volgen komen niet in aanmerking
 • Voor studiekosten is de maximale vergoeding 350 euro
MBO/HBO studenten ouder dan 30 jaar

 • De aanvrager is ouder dan 30 jaar en woont in de provincie Groningen
 • Maximale vergoeding:

  • 50% van de reiskosten naar de dichtsbijzijnde opleiding. Hierbij houden wij geen rekening met bijzonder onderwijs (godsdienstige of pedagogische richting)
  • 50% opleidingskosten
  • 50% voor boeken
  • De totale vergoeding is maximaal 1.500.- euro

 • U komt niet in aanmerking voor deze regeling als u al een diploma op MBO2 niveau of hoger hebt
 • Als u een uitkering ontvangt moet u via uw uitkeringsinstantie een projectplan opstellen
Vragen?

Het Studiefonds toetst uw aanvraag en houdt daarbij ook rekening met persoonlijke omstandigheden. Als u volgens de normen niet voor een vergoeding in aanmerking komt maar u denkt een uitzondering te zijn, neem dan contact met ons op: telefoonnummer 050 - 316 43 21, e-mail studiefonds@provinciegroningen.nl.
 
Voorwaarde is wel dat uw inkomen beneden de grens ligt die het Studiefonds hanteert.

Downloads