Studiefonds 2016/2017

Bijdrage reis- en studiekosten voor inwoners van de provincie Groningen

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen.

Voor wie?

 

Leeftijd

Vergoeding reiskosten

Vergoeding studiekosten

Scholieren voortgezet onderwijs

Jonger dan 18 jaarJa, maximaal 50% Nee

MBO-scholieren (BOL)

Jonger dan 18 jaar

Ja, maximaal 50 of 100%. Van toepassing tot en met 31-12-2016

Ja, maximaal 350 euro 

MBO/HBO studenten

Ouder dan 30 jaarJa, maximaal 50%Ja, maximaal 50%

Aanvragen tegemoetkoming opleiding/reiskosten 2016/2017

Uw aanvraag moet voor 6 januari 2017 bij ons binnen zijn. Uw aanvraag wordt behandeld in onze bestuursvergadering van 15 februari 2017.

Inkomen

Het Studiefonds gaat voor het schooljaar 2016/2017 uit van het bruto gezinsinkomen in 2014. Hieronder staan de inkomensgrenzen:

Bruto jaarinkomen 2014
Alleenstaand 16.872 euro
Samenwonend zonder kinderen 22.360 euro
Gezin met 1 kind 23.044 euro
Gezin met 2 kinderen 23.732 euro
Gezin met 3 kinderen 24.420 euro
Gezin met 4 of meer kinderen 25.102 euro
Scholieren voortgezet onderwijs
 • Voor praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo leerlingen
 • De aanvrager is jonger dan 18 jaar en woont in de provincie Groningen, net als zijn/haar ouders/verzorgers
 • 50% reiskosten (maximaal 1.500,- euro) naar dichtsbijzijnde opleiding. Hierbij houden wij geen rekening met bijzonder onderwijs (godsdienstige of pedagogische richting)
MBO-scholieren (BOL - school en stage)
 • De aanvrager is jonger dan 18 jaar en woont in de provincie Groningen, net als zijn/haar ouders/verzorgers
 • 100% reiskosten (maximaal 1.200,- euro) naar dichtsbijzijnde opleiding. Van toepassing tot en met 31-12-2016. Hierbij houden wij geen rekening met bijzonder onderwijs (godsdienstige of pedagogische richting)
 • MBO scholieren die in de gemeente Leek of Groningen wonen krijgen 50% (maximaal 600 euro) vergoed. Van toepassing tot en met 31-12-2016.
 • Scholieren die de BBL opleiding volgen komen niet in aanmerking
 • Voor studiekosten is de maximale vergoeding 350 euro
MBO/HBO studenten ouder dan 30 jaar

 • De aanvrager is ouder dan 30 jaar en woont in de provincie Groningen
 • Maximale vergoeding:

  • 50% van de reiskosten naar de dichtsbijzijnde opleiding. Hierbij houden wij geen rekening met bijzonder onderwijs (godsdienstige of pedagogische richting)
  • 50% opleidingskosten
  • 50% voor boeken
  • De totale vergoeding is maximaal 1.500.- euro

 • U komt niet in aanmerking voor deze regeling als u al een diploma op MBO2 niveau of hoger hebt
 • Als u een uitkering ontvangt moet u via uw uitkeringsinstantie een projectplan opstellen
Vragen?

Het Studiefonds toetst uw aanvraag en houdt daarbij ook rekening met persoonlijke omstandigheden. Als u volgens de normen niet voor een vergoeding in aanmerking komt maar u denkt een uitzondering te zijn, neem dan contact met ons op: telefoonnummer 050 - 316 43 21, e-mail studiefonds@provinciegroningen.nl.
 
Voorwaarde is wel dat uw inkomen beneden de grens ligt die het Studiefonds hanteert.

Downloads