Studiefonds schooljaar 2018/2019

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt het Studiefonds nu aanvragen voor het schooljaar 2018/2019. Bekijk voor een toelichting ook het filmpje.

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 augustus 2019

Voor wie?

Voor ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. Of voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar.

Voorwaarden

Uw inkomen

Heeft u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2018/2019 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2016;

Bruto (gezins)inkomen 2016

Alleenstaand zonder kinderen 17.160 euro
Samenwonend zonder kinderen 22.741 euro
Gezin met 1 kind 23.437 euro
Gezin met 2 kinderen 24.136 euro
Gezin met 3 kinderen 24.836 euro
Gezin met 4 of meer kinderen 25.529 euro

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2016 uit uw bedrijf heeft onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.   

Alleenstaand zonder kinderen14.300 euro
Samenwonend zonder kinderen18.951 euro
Gezin met 1 kind19.531 euro
Gezin met 2 kinderen20.113 euro
Gezin met 3 kinderen20.697 euro
Gezin met 4 of meer kinderen21.274 euro
Uw opleiding

Welke opleiding doet u of uw kind?

Aanpak
1 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

U heeft de volgende gegevens nodig:

  • Het adres van de opleidingsinstelling.
  • Uw bankrekeningnummer (IBAN).
  • Van de Belastingdienst: jaaropgave 2016 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.
  • Van de Belastingdienst: berekening toeslagen 2016.
  • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.

Aanvraagformulier

2 Het Studiefonds toetst en besluit

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Als we nog stukken missen, dan hoort u dat binnen 2 weken. Het bestuur van het Studiefonds besluit of u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag daarna zo snel mogelijk naar u over.

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mail: studiefonds@provinciegroningen.nl