Studiefonds schooljaar 2017/2018

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt via deze pagina het Studiefonds aanvragen voor het huidige schooljaar (2017/2018). Inmiddels is het ook mogelijk een aanvraag in te dienen voor het schooljaar 2018/2019. Bekijk voor een toelichting ook het filmpje.

U kunt tot en met 31 augustus 2018 een aanvraag indienen.

Voor wie?

Voor ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. Of voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar.

Voorwaarden

Uw inkomen

Uw bruto (gezins)inkomen ligt onder de grens die het Studiefonds gebruikt. Voor het schooljaar 2017/2018 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2015.

Bruto (gezins)inkomen 2015

Alleenstaand zonder kinderen 16.923 euro
Samenwonend zonder kinderen 22.427 euro
Gezin met 1 kind 23.113 euro
Gezin met 2 kinderen 23.803 euro
Gezin met 3 kinderen 24.493 euro
Gezin met 4 of meer kinderen 25.177 euro
Uw opleiding

Welke opleiding doet u of uw kind?

Aanpak
1 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 316 43 21.

U heeft de volgende gegevens nodig:

  • Het adres van de opleidingsinstelling.
  • Uw bankrekeningnummer (IBAN).
  • Van de Belastingdienst: jaaropgave 2015 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.
  • Van de Belastingdienst: berekening toeslagen 2015.
  • Een bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling als dit binnen is. U kunt een bewijs van inschrijving aanvragen bij de school.

Aanvraagformulier

2 Het Studiefonds toetst en besluit

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Als we nog stukken missen, dan hoort u dat binnen 2 weken. Het bestuur van het Studiefonds besluit of u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag daarna zo snel mogelijk naar u over.

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mail: studiefonds@provinciegroningen.nl