Sportevenementen

In de provincie Groningen vinden vaak sportevenementen plaats. Organiseert u, in aanloop naar of na afloop van zo'n evenement, een activiteit of side-event dat niet-actieve Groningers in beweging brengt? Zoals een scholenprogramma of een clinic? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvraag gesloten

U kunt voor dit jaar geen aanvraag meer doen

Voor wie?

Stichtingen en evenementenorganisaties.

Voorwaarden

 • De activiteiten en/of side-events bij een sportevenement zijn er op gericht om niet-actieve Groningers in beweging te krijgen of in beweging te houden.
 • Het sportevenement trekt deelnemers en publiek uit de hele regio.
 • De gemeente betaalt mee aan de kosten van het evenement. 

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • Het maximale subsidiebedrag is 10.000 euro per aanvraag. Het minimale subsidiebedrag is 2.500 euro per aanvraag.
 • De provinciale subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten.

Geen subsidie

 • Activiteiten en/of side-events die vooral gericht zijn op al actieve en sportende Groningers, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Procedure

1 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie per mail of per post aanvragen. U dient de aanvraag vóór de start van de activiteit in via subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl of 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen,
Postbus 610,
9700 AP Groningen

We vragen u de volgende gegevens mee te sturen:

 • Naam, adres, woonplaats en IBAN-rekeningnummer
 • Projectplan (een uitgebreide beschrijving van de activiteit)
 • Begroting (voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven van de activiteit)
 • Bereik (hoeveel mensen worden bereikt met de activiteit)
 • De verwachte resultaten aan het eind van de activiteit 
2 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. We beslissen binnen 8 weken over uw aanvraag. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag uitbetaald.

De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.
U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.