Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden

De subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden moet zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de Groninger krimpgebieden. Krimpgemeenten zijn De Marne, Oost-Groningen (Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Menterwolde) en de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum). De subsidie is bedoeld voor:

  • Uitvoering van regionale woon- en leefbaarheidsplannen
    Het ontwikkelen en uitvoeren van de woon- en leefbaarheidsplannen van de drie krimpregio's door de regio's zelf.
  • Innovatieve projecten
    Vernieuwende projecten van bewonersgroepen die een positief effect hebben op leefbaarheid, mobiliteit, werkgelegenheid, zorg of onderwijs.

aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen. Wij behandelen de aanvragen jaarlijks in twee rondes: aanvragen die binnenkomen tussen 1 april en 1 oktober en aanvragen tussen 1 oktober en 1 april.

Beschikbaar budget

Er is nog voldoende budget.

Voor wie?

Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties en voor bewonersgroepen met vernieuwende ideeën.

Voorwaarden

Een overzicht van de specifieke voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden onder Relevante documenten.

Maximale vergoeding

Dit hangt af van het project.

Procedure
1 U bespreekt uw project of activiteit

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project of activiteit voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons subsidieadviesloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

U kunt online een aanvraag doen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectplan
  • Begroting

Aanvraagformulier

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.

4 U legt verantwoording af

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

5 De provincie controleert en neemt een definitief besluit

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot. Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.