Flexibel budget Groningers in beweging (subsidie)

Organisaties en gemeenten met plannen op het gebied van sport en bewegen die bijdragen aan de gezondheid van Groningers kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Criteria

  • Het voornamelijke doel van het project/initiatief moet zijn: Groningers in beweging krijgen, waardoor gezondheidswinst wordt gerealiseerd.
  • Er is een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik duidelijk en concreet zijn benoemd.
  • Er is cofinanciering van minimaal één andere organisatie.
  • Er is sprake van regionale samenwerking en een regionaal bereik.
  • Het project/initiatief moet innovatief en vernieuwend zijn en/of een aanvulling op het bestaande aanbod in de provincie Groningen.
  • Projecten die uitvoering geven aan gemeentelijke/lokale taken, zijn uitgesloten van provinciale subsidie vanuit dit budget.
  • Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gelet op geografische spreiding en het bereik.
  • Initiatieven/projecten die aandacht hebben voor het vervolg en/of verdere uitrol, genieten bij de beoordeling voorkeur.

Aanvraag indienen

U dient uw aanvraag in vóórdat de activiteit plaatsvindt bij: Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend totdat het subsidieplafond is bereikt. In 2017 is maximaal 79.000,- euro beschikbaar.

Wet Bibob

De Wet Bibob biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. We starten alleen een Bibob-onderzoek als daar een concrete aanleiding voor is. Bestaat het gevaar dat een (aangevraagde of verleende) subsidie of vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten dan kan deze op grond van de Wet Bibob worden geweigerd of niet verleend. Kijk voor meer informatie op de pagina Wet Bibob.

Contact

Wilt u meer informatie over deze subsidie of wilt u uw conceptaanvraag voorleggen? Neem dan contact op met de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering: