Wonen en welzijn

Het welzijn van onze inwoners is voor ons als provincie een belangrijk punt van aandacht. Waar het kan dragen we financieel een steentje bij aan verschillende initiatieven. Zo steunen we projecten waarmee geprobeerd wordt de leefbaarheid in de buurt op peil te houden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een dorpshuis een opknapbeurt nodig heeft, of dat een vrijwilligersorganisatie activiteiten wil organiseren voor buurtbewoners. Voor dit soort initiatieven zijn er verschillende subsidieregelingen waar beroep op gedaan kan worden. 

Waarmee kunnen we u helpen?

Hebt u een plan of idee, maar weet u niet of er subsidiemogelijkheden zijn? U kunt met uw vragen terecht bij het subsidieadviesloket.

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl