Wonen en welzijn

Het welzijn van onze inwoners is voor ons als provincie een belangrijk punt van aandacht. Waar het kan dragen we financieel een steentje bij aan verschillende initiatieven. Zo steunen we projecten waarmee geprobeerd wordt de leefbaarheid in de buurt op peil te houden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een dorpshuis een opknapbeurt nodig heeft, of dat een vrijwilligersorganisatie activiteiten wil organiseren voor buurtbewoners. Voor dit soort initiatieven zijn er verschillende subsidieregelingen waar beroep op gedaan kan worden. 

Daarnaast willen we zoveel mogelijk de armoede in onze provincie tegengaan. Er is dan ook een aantal regelingen dat zich specifiek richt op armoedebestrijding. Een regeling waar veel gebruik van wordt gemaakt is het Studiefonds, waarmee scholieren en studenten tegemoetkoming kunnen krijgen in studie- of reiskosten.

Dit zijn op dit moment de subsidieregelingen die wij aanbieden: