Toeristische themaroutes

Met deze subsidie willen we toeristische themaroutes realiseren. Toeristische themaroutes zijn routes voor fietsers, wandelaars en vaarrecreanten waarbij een typisch Gronings thema centraal staat en waar Groninger toeristische ondernemers op aangehaakt zijn. Deze routes maken het voor toeristen en recreanten gemakkelijker en aantrekkelijker om de culturele en landschappelijke rijkdom en gastvrijheid van onze provincie te beleven.

aanvraagperiode

U kunt van 19 oktober 2017 tot en met 18 oktober 2018 subsidie aanvragen.

Beschikbaar budget

Er is voor deze regeling 600.000 euro beschikbaar.

Voor wie?

Iedereen, bijvoorbeeld bedrijven, organisaties, culturele en landschappelijke instellingen, overheden, particulieren.

Voor wat?

 • De ontwikkeling en realisatie van een toeristische themaroute, namelijk het bedenken, omschrijven en introduceren van een toeristische themaroute met informatie over de bezienswaardigheden die te maken hebben met het centrale thema.
 • De realisering van nieuwe, of verbetering van bestaande infrastructurele aankleding gekoppeld aan de ontwikkeling en realisatie van een toeristische themaroute.
 • De realisering van nieuwe, of verbetering van bestaande infrastructurele schakels gekoppeld aan de ontwikkeling en realisatie van een toeristische themaroute.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële subsidieregeling Toeristische themaroutes provincie Groningen.

Maximale vergoeding

 • Voor de eerste subsidiabele activiteit - de ontwikkeling en realisatie van de toeristische themaroute - maximaal 75 procent van de kosten.
 • De eigen bijdrage van ten minste twee ondernemers bedraagt minimaal 25 procent van de totale subsidiabele kosten.
 • Voor de tweede en derde subsidiabele activiteit - infrastructurele aankleding en infrastructurele schakels - per project maximaal 50 procent van de totale kosten voor deze activiteiten, minimaal 25.000 en maximaal 75.000 euro. De totale kosten voor infrastructurele aankleding en/of schakels zijn dus minimaal 50.000 euro.
Procedure
1 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen.

Lever daarbij ook de volgende bijlagen aan:

 • Projectplan
 • Begroting
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie van toezeggingen overige financiers
 • Kopie van benodigde vergunningen
 • Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring

Aanvraagformulier

Het is ook mogelijk een conceptaanvraagformulier met ons te bespreken. Vul het formulier volledig in, sla het op en mail het PDF-bestand samen met een conceptprojectplan en -begroting naar subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl. In het onderwerp van de mail vermeldt u "conceptaanvraag bespreken".

2 De provincie toetst en beslist

U krijgt binnen twee weken na het indienen van uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen, totdat het budget op is. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag informeren wij u per brief over ons besluit over uw aanvraag, met een motivatie daarbij. Als u subsidie krijgt, dan staat in deze brief hoeveel subsidie krijgt en welke voorwaarden daar aan worden gesteld. Kort daarna wordt een voorschot op de subsidie aan u overgemaakt tot maximaal 80 % van het totale subsidiebedrag. U kunt dan aan de slag gaan.

3 U legt verantwoording af

Als het project is afgerond, stuurt u uiterlijk 13 weken daarna een inhoudelijk verslag aan de Provincie Groningen en een verzoek tot vaststelling van de subsidie, met daarbij de volgende onderdelen in een gestructureerd open formaat en vrij van rechten:

 • Een (digitale link naar) routebeschrijving, inclusief kaart en informatie over het centrale thema en de bezienswaardigheden die daar een relatie mee hebben.
 • Indien van toepassing: een foto van de gebruikte bewegwijzering.
 • Indien van toepassing: foto’s van de gerealiseerde nieuwe, dan wel verbeteringen van de bestaande infrastructurele aankleding of infrastructurele schakels.
4 De provincie controleert en betaalt uit

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Normaal gesproken maken wij dan het resterende bedrag van de subsidie aan u over.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Hebt u na het doorlezen van de regeling nog vragen of wilt u uw concept voor indiening
een keer door ons laten meelezen? Neem dan contact op met ons subsidieadviesloket:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl