Regionale Investeringssteun Groningen 2018

Er zijn zoveel aanvragen binnengekomen voor de vierde tranche van de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) dat het beschikbare budget ruim is overtekend. De subsidieregeling werd op 7 februari 2018 geopend, waarmee in totaal 15 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor investeringen van industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Zernike Campus Groningen.

Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met openstelling van de RIG 2018 zijn de nog resterende middelen in één keer beschikbaar gesteld. Door de overtekening van het budget is de kans klein dat aanvragen die nog worden ingediend, voor subsidie in aanmerking komen.

De RIG maakt deel uit van het programma van de Economic Board Groningen (EBG) en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk Groningers aan het werk te krijgen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.

Op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)vindt u meer informatie over de  subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen(RIG).