Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 (subsidie)

Met het programma Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) draagt de Europese Unie financieel bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Voor Groningen is 55,6 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiepercentage varieert van 50 tot 75 procent. Het programma loopt tot 2020.

Voor wie?

POP3 is bedoeld voor agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties en overheden, waaronder waterschappen en samenwerkende organisaties.

Waarvoor?

De komende maanden worden de verschillende regelingen uitgewerkt. In februari 2016 zijn de eerste regelingen opengesteld voor subsidieaanvragen. Dit zijn:

  • Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (Veenkoloniën);
  • Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties (Veenkoloniën);
  • Samenwerking voor innovatie (Veenkoloniën);
  • Verbetering van waterkwaliteit.

Aanvragen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het POP3 voor de drie noordelijke provincies uit. Op de website van het SNN vindt u informatie over de regelingen, zodat u kunt nagaan of uw idee in aanmerking komt voor subsidie.

Thema plattelandsontwikkelingsprogramma

Het programma richt zich op vijf thema's.

  1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
  2. Jonge landbouwers;
  3. Natuur en landschap;
  4. Verbetering van waterkwaliteit;
  5. LEADER Oost-Groningen