Groninger Ondernemersregeling (goedkeuring programma's)

Voor onze Groninger Ondernemersregeling (voucherregeling) zijn wij op zoek naar organisaties die programma's (willen gaan) uitvoeren om

  • Groninger ondernemers te ondersteunen bij het opstarten van ondernemingen, het verbeteren van ondernemersvaardigheden, het vergroten van de exportgerichtheid, innovatie of
  • de (jeugd)werkloosheid terugdringen door het aanbieden en uitvoeren van meester-gezeltrajecten.

Organisaties en programma('s) die door ons worden goedgekeurd (geaccrediteerd) komen op een lijst. Deze lijst publiceren wij op deze pagina. Groninger ondernemers kunnen van de provincie een vergoeding krijgen in de kosten voor deelname aan deze programma’s. Zij kunnen binnen de goedgekeurde lijst van aanbieders zelf de ondersteuning kiezen die hen verder helpt.

Voorwaarden

Wij vragen onder andere:

  • een duidelijke affiniteit met het Groninger bedrijfsleven;
  • een deugdelijk projectplan waaruit duidelijk blijkt welk programma aan (onder meer) Groninger ondernemers wordt aangeboden en hoe deze bijdragen aan de in de beleidsregel genoemde doelstellingen;
  • een track record van de organisatie;
  • een duidelijke onderbouwing van de marktbehoefte;
  • een duidelijk financieel plan;
  • inzicht in hoe u de effecten bij de deelnemende bedrijven aan uw programma gaat monitoren.

Accreditatie aanvragen

Stuur uw projectplan naar:
Provincie Groningen
t.a.v. afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering
Postbus 610
9700 AP Groningen

Of naar ondernemersregeling@provinciegroningen.nl.

Procedure

U kunt uw projectplan doorlopend insturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om het met u door te nemen en/of een vervolggesprek te plannen.

Gedeputeerde Staten van Groningen nemen een besluit over de accreditatie. Wij verwachten dat in februari de eerste programma's kunnen worden geaccrediteerd. Vanaf dat moment kunnen bedrijven aanvragen bij ons indienen voor een vergoeding voor deelname aan (een van) deze programma's.

Nu al aanmelden

Groninger ondernemers die nu al weten aan welke ondersteuning zij behoefte hebben, kunnen zich melden via ondernemersregeling@provinciegroningen.nl zodat de voucherverlening in februari snel kan plaatsvinden.

Periodiek overleg

De accreditatie is niet permanent. Periodiek overleggen wij met de geaccrediteerde partijen en steekproefsgewijs met deelnemers. Als blijkt dat het programma onvoldoende werkt of dat er regelmatig klachten over de uitvoering van het programma zijn, kan worden besloten tot de-accreditatie.

Vragen?

Hebt u vragen over de Groninger Ondernemersregeling of wilt u een afspraak maken voor een gesprek? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering via telefoon 050 - 316 44 62 Of e-mail ondernemersregeling@provinciegroningen.nl.

Groningen@Work

De Groninger Ondernemersregeling maakt deel uit van Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019.