Werken en ondernemen

We zetten ons op allerlei manieren in voor de Groninger economie, onder andere door subsidie te verlenen aan het bedrijfsleven. Zowel grote bedrijven, als kleinere ondernemers kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Zo is er geld om agrarische ondernemers op weg te helpen, bijvoorbeeld wanneer zijn hun boerderij willen verplaatsen of wanneer ze onderling kavels willen ruilen. Het midden- en kleinbedrijf kan gebruikmaken van het budget Innovatief en Duurzaam MKB of het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG).

Dit zijn op dit moment de subsidieregelingen die wij aanbieden:

Waarmee kunnen we u helpen?

Hebt u een plan of idee, maar weet u niet of er subsidiemogelijkheden zijn? U kunt met uw vragen terecht bij het subsidieadviesloket.

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl