Verleende subsidies

Een van de manieren om onze beleidsdoelstellingen te bereiken is het verlenen van subsidies. Op deze pagina vindt u een overzicht van de eenmalige subsidies die wij vorig jaar verleend hebben.

In deze lijst zijn de volgende subsidies niet opgenomen: alle structurele subsidies, Brede doeluitkering verkeer en vervoer, Inrichting Landelijk Gebied, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en reserve Provinciale Meefinanciering.

Downloads