Revolverend Fonds Groningen (lening)

Voor maatschappelijke initiatieven is er de komende tijd in totaal 25 miljoen euro beschikbaar in de vorm van leningen via het Revolverend Fonds Groningen. Dit fonds ondersteunt projecten gericht op zorg, leefbaarheid en energie. Revolverend ('ronddraaiend') wil zeggen dat er tijdelijk geld beschikbaar wordt gesteld. Als dat eenmaal is terugbetaald (eventueel met rente of rendement), en is teruggevloeid in het fonds, kan het daarna opnieuw worden ingezet.

Aanvragen kunnen worden ingediend via revolverendfondsgroningen.nl.