Revolverend Fonds Groningen

Voor maatschappelijke initiatieven is er de komende tijd in totaal 25 miljoen euro beschikbaar in de vorm van leningen via het Revolverend Fonds Groningen. Dit fonds ondersteunt projecten gericht op zorg, leefbaarheid en energie. Revolverend ('ronddraaiend') wil zeggen dat er tijdelijk geld beschikbaar wordt gesteld. Als dat eenmaal is terugbetaald (eventueel met rente of rendement), en is teruggevloeid in het fonds, kan het daarna opnieuw worden ingezet.

Beschikbaar budget

Voor investeringen op het gebied van energie is 10 miljoen euro beschikbaar van het totaalbudget van 25 miljoen euro.

Voor wie?

Het Fonds staat open voor bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zoals stichtingen en coöperaties. Particulieren kunnen geen lening afsluiten bij het fonds.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via Revolverend Fonds Groningen. Op de website van het Revolverend Fonds Groningen vindt u meer informatie over de regeling en alle voorwaarden. Daar kunt u de lening ook aanvragen.

Aanvragen