Klimaat en energie

De provincie Groningen wil de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (energietransitie) verder versnellen. Daarbij zien wij een belangrijke rol weggelegd voor lokale energie-initiatieven. Daarom stimuleren en ondersteunen wij lokale initiatieven bij het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Momenteel bieden we de volgende regelingen aan:

Waarmee kunnen we u helpen?

Hebt u een plan of idee, maar weet u niet of er subsidiemogelijkheden zijn? U kunt met uw vragen terecht bij het subsidieadviesloket.

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl