Klimaat en energie

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar om het gebruik van duurzame energie te stimuleren

Energie is een thema dat veel aandacht geniet van ons als provincie Groningen. We investeren veel in onderzoek naar duurzame energie, de energie-infrastructuur en innovatieve projecten. Dat gebeurt op regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau.

We steunen niet alleen bedrijven, maar ook particuliere energie-initiatieven. Daarnaast willen we via subsidieregelingen huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Voor huizen in het aardbevingsgebied geldt een speciale regeling. Verder wordt het rijden op groengas door ons beloond.

Dit zijn op dit moment de subsidieregelingen die wij aanbieden: