Groene bewonersinitiatieven

We faciliteren, stimuleren en ondersteunen initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Met de subsidie Groene bewonersinitiatieven willen we draagvlak en betrokkenheid stimuleren voor natuur en landschap.

aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door uw aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Per jaar is er in het Programma Landelijk Gebied 100.000 euro beschikbaar voor het budget 'Mens en natuur'.

Voor wie?

Inwoners van de provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Het project levert een positieve bijdrage aan bewustwording van bewoners voor natuur en landschap.
 • Het project sluit aan bij ons natuur- en landschapsbeleid.
 • Het project heeft een duurzaam karakter en draagt bij aan de leefbaarheid.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project onder bewoners en belanghebbenden.
 • Het project is niet in strijd met beleid van provincie, gemeente en/of waterschap.
 • Het project is niet in strijd met (lokale) ruimtelijke plannen (woonvisie, bestemmingsplan) en vergunningen (omgevingsverordeningen).
 • Er is aantoonbaar actieve eigen inzet van de initiatiefnemers en bewoners.
 • Het project is omschreven in een beknopt projectplan met begroting en een financiële dekking.
 • Onze voorkeur gaat uit naar een project waarbij u jongeren actief betrekt.

Geen bijdrage

 • Er wordt geen bijdrage verleend voor exploitatie, afbetaling van schulden en regulier onderhoud en voor structurele personele kosten;
 • de kosten van het beheer zelf worden niet gefinancierd.

Maximale vergoeding

De maximale bijdrage is 10.000 euro per project.

Procedure
1 U bespreekt uw project

Bespreek uw project met Anke Romein, afdeling Landelijk Gebied en Water. Neem voor een afspraak contact op via:

telefoon: 050 - 316 49 11
e-mail: a.romein@provinciegroningen.nl.

2 U doet een aanvraag

U kunt uw aanvraag per post sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, afdeling Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar info@provinciegroningen.nl.

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per post. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze bijdrage en bij de algemene subsidievoorwaarden van de provincie. Binnen 8 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.