Hoe vraag ik een subsidie aan?

Veel van het geld dat de provincie beschikbaar heeft gaat naar subsidies. Een subsidie is een financiële bijdrage voor een idee of plan. Met subsidies willen we de uitvoering van een activiteit op een beleidsterrein stimuleren. De provincie heeft subsidieregelingen voor ondernemers, kunst en cultuur, projecten in de leefomgeving, energiebesparing en natuurbeheer.

Eenmalige subsidies en periodieke subsidies

Subsidies kunnen worden verstrekt voor een eenmalige activiteit, maar ook voor langlopende activiteiten. De subsidies voor langlopende activiteiten noemen we periodieke subsidies (voor een heel kalenderjaar of boekjaar). Deze zijn meestal bestemd voor instellingen die activiteiten uitvoeren die passen bij ons beleid.

Bij subsidies horen regels

Om het geld goed en eerlijk te kunnen verdelen gelden er regels voor het aanvragen en afhandelen van een subsidie. De algemene regels staan in de Algemene wet bestuursrecht en in onze Kaderverordening subsidies. In de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader (PDF PDF-bestand, 68 KB) staan de regels voor subsidieverlening en -verantwoording toegelicht. Daarnaast gelden de regels van specifieke subsidieregelingen. Wij nemen volgens een vaste procedure een besluit over uw subsidieaanvraag. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Het subsidie-adviesloket

Het subsidie-adviesloket is het servicepunt waar u terecht kunt met al uw vragen over subsidiemogelijkheden voor uw plannen en ideeën. Het subsidie-adviesloket heeft het overzicht van alle subsidiebronnen en bijbehorende contactpersonen. Afhankelijk van uw vraag krijgt u direct een antwoord of we zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt. U vindt het subsidie-adviesloket in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen. Of neem contact op via telefoonnummer 050 - 316 47 00 of e-mail subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl.

Onderwerpen