Pronkjewailfonds

Samen met de gemeente Groningen en het Fonds voor Cultuurparticipatie steunen we ideeën en initiatieven die ervoor zorgen dat ouderen in Groningen actief meedoen aan kunst en cultuur. Hiervoor is er het Pronkjewailfonds.

AANVRAAGPERIODE

Particulieren kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen. Organisaties en instellingen moeten 13 weken voor de subsidieronde (1 februari 2018) aanvragen indienen.

Beschikbaar budget

Er is nog 20.250 euro beschikbaar van het totale budget van 70.000 euro.

Voor wie?

Particulieren en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor culturele activiteiten.

Aanvragen

De uitvoering van deze subsidie is in handen van de Kunstraad Groningen. Op de website van de Kunstraad vindt u meer informatie over de regeling, de procedure en alle voorwaarden. Daar kunt u de subsidie aanvragen.

Aanvragen