Cultuur

Via verschillende subsidieregelingen ondersteunen we culturele activiteiten en projecten

Cultuur is van belang voor onze economie, de creatieve industrie, het toerisme en de kwaliteit van onze woonomgeving. Minstens even belangrijk is dat cultuur mensen met elkaar verbindt. Cultuur is medebepalend voor onze kwaliteit van leven.
Naast structurele subsidies aan instellingen stellen wij ook subsidies beschikbaar voor projecten en activiteiten.

Voor de periode 2017 - 2020 zijn er acht subsidieregelingen. Onder meer bedoeld voor amateurkunst- en erfgoedprojecten, investeringen in panden met een culturele functie en de stimulering van onderzoeksjournalistiek.

Hieronder het overzicht van alle regelingen: