Cultuur

Via verschillende subsidieregelingen ondersteunen we de Groninger cultuur

We vinden het belangrijk om te investeren in cultuur. Dat houdt onze provincie levend. We ondersteunen bijvoorbeeld grote (jaarlijks terugkerende) evenementen, zoals Op Roakeldais en WinterWelVaart. Maar ook kleinere culturele instellingen of organisaties kunnen voor hun activiteiten gebruikmaken van onze subsidieregelingen.

Voor 2017 hebben we vijf nieuwe subsidieregelingen in het leven geroepen, bedoeld voor bibliotheekvoorzieningen, investeringen in panden met een culturele functie, amateurkunst- en erfgoedprojecten en de stimulering van onderzoeksjournalistiek.

Hieronder het overzicht van alle regelingen: