Klacht over de provincie

Heeft u klachten over het gedrag van bestuurders of ambtenaren? Bent u bijvoorbeeld verkeerd geïnformeerd of onvoldoende geholpen? Meld dan uw klacht meteen.

Waar kunt u bijvoorbeeld over klagen?

 • U bent onvoldoende geholpen door een medewerker, ambtenaar of bestuurder.
 • U krijgt geen reactie op uw brief.
 • U bent verkeerd geïnformeerd.
 • Een inspraakavond is niet goed georganiseerd.
 • U bent onfatsoenlijk behandeld.
Ja, meteen online melden

Klachtenmeldpunt: 050 - 316 42 28 (10:00 - 16:00 uur)

Geef het volgende aan ons door:

 • Wat is de klacht?
 • Over wie gaat de klacht?
 • Wanneer is het gebeurd? (datum en tijd)
 • Uw naam, mail en telefoonnummer.
 • Voeg eventueel bijlagen toe.

Klachtenprocedure

1 Klacht indienen

Meld uw klacht direct online of bel het klachtenmeldpunt. U kunt uw klacht ook melden per post. Stuur uw brief naar:

Provincie Groningen
Commissie rechtsbescherming
Postbus 610
9700 AP Groningen

2 Ontvangstbevestiging

U ontvangt een bevestiging van uw klacht per mail en een ontvangstbevestiging per post. Wij nemen vervolgens contact met u op. Vaak kan de klacht worden opgelost zonder de procedure verder te volgen.

Als u toch de officiële procedure wil volgen, handelen wij uw klacht in principe in 10 weken af. Als dat niet lukt, stellen we het maximaal nog 4 weken uit. Daarna vragen we u om toestemming voor verder uitstel.

3 Onderzoeksrapport

Wij onderzoeken de klacht en leggen de resultaten vast in een onderzoeksrapport.

4 Beoordeling

De klachtenkamer beoordeelt de klacht op basis van het onderzoeksrapport. Als de klacht niet binnen het klachtrecht valt, wordt deze niet verder behandeld. Een klacht valt bijvoorbeeld in de volgende gevallen niet onder het klachtrecht:

 • Dezelfde klacht is al eerder ingediend.
 • De klacht is niet binnen een jaar na de gebeurtenis gemeld. 
5 Klachtgesprek

Wij nodigen u en degene waar u over heeft geklaagd uit voor een hoorzitting. Ook het hoofd van de betrokken afdeling kan aanwezig zijn. Minstens 1 week van te voren sturen wij u hiervoor een uitnodiging met het onderzoeksrapport. U kunt ook afzien van een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting bespreken we de klacht en het onderzoeksrapport. U en de andere partijen kunnen hun mening of een toelichting geven. Van de hoorzitting maken we een verslag.

6 Advies

De klachtenkamer brengt een advies uit en doet eventuele aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de commissaris van de Koning. Eén van deze partijen doet een einduitspraak en beslist over de te nemen maatregelen. Dit kunnen maatregelen zijn om de dienstverlening van de provincie te verbeteren. Ook kunnen het strafmaatregelen zijn voor een individuele ambtenaar, zoals een berisping of geldboete.

Als de uitspraak anders is dan het advies van de klachtenkamer, dan geven Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de commissaris van de Koning aan waarom zij een andere mening hebben.

Als u niet tevreden bent met de behandeling van uw klacht, dan kunt u binnen een jaar terecht bij de Nationale ombudsman. Voordat u zich tot de Nationale ombudsman kunt wenden, dient uw klacht eerst door de provincie te zijn behandeld.

 

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie of vragen over de procedure kunt u terecht bij het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming.

Telefoon: 050 - 316 42 28 of 050 - 316 42 75
Email: rechtsbescherming@provinciegroningen.nl