Natuurbeheerplankaart

Op deze kaart vindt u waar we natuurgebieden willen ontwikkelen in de provincie

In de toekomstige nieuwe natuurgebieden op de kaart van het Natuurbeheerplan Groningen, willen we samen met de natuurbeheerders bepaalde natuurdoelen halen. Welke natuur is afhankelijk van bijvoorbeeld het landschapstype, de grondsoort en de waterhuishouding. We willen in natuurgebieden ruimte bieden aan zoveel mogelijk planten en diersoorten die kenmerkend zijn voor het Groninger landschap. In droge gebieden willen we bijvoorbeeld bossen of heide ontwikkelen. In natte gebieden moerassen of natte schraallanden.

Natuurbeheerplan als basis

Het Natuurbeheerplan geeft aan welke subsidies er zijn voor natuur- en landschapsbeheer. Het plan bevat kaarten, waarop we per perceel hebben aangegeven voor welk doel en bijpassend natuurbeheer grondeigenaren subsidie kunnen aanvragen.

Natuurbeheerplan Groningen 2018

De kaarten van het Natuurbeheerplan Groningen 2018 zijn via deze website digitaal te bekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Natuurbeheerplan Groningen kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Landelijk Gebied Groningen. Het Informatiepunt is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur via Prolander, telefoon 0592 - 36 50 00 of e-mail prolander-snl@prolander.nl.

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.