Landschapskaart

De gegevens van het Groninger landschap op kaart

De provincie Groningen heeft veel gegevens over het landschap beschikbaar. Deze gegevens vindt u op onze landschapskaart. Op de landschapskaart vindt u tien landschapswaarden, waaronder essen, wierden, molens, openheid en beplanting. Iedere vier jaar bekijken wij voor de ‘Toestand van natuur en landschap’ hoe het gesteld is met de landschapswaarden. Hierdoor blijft de kaart actueel.

Doel

De landschapskaart heeft geen formele status. Het zijn landschapswaarden die wij geïnventariseerd hebben en die we gebruiken bij het opstellen van ruimtelijke plannen zoals het Provinciaal Omgevingsplan en de Provinciale Omgevingsverordening. Ook gemeenten, waterschappen, bedrijven, organisaties en burgers kunnen deze informatie gebruiken bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de landschapskaart kunt u contact opnemen met Jeanet Oosterveld, afdeling Landelijk Gebied en Water, telefoonnummer 050 - 316 43 57. Mailen kan ook via e-mail landschap@provinciegroningen.nl.

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.

Het esgehucht Smeerling in Westerwolde
Het esgehucht Smeerling in Westerwolde