Grote projecten in Noord-Nederland

Kaart met projecten uit het Regiospecifiek Pakket (RSP)

Wat gebeurt er met het geld dat we van het Rijk hebben gekregen voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn? Het geld gaat naar diverse grote projecten in Noord-Nederland. De projecten samen noemen we het Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn. Deze projecten staan allemaal met een toelichting overzichtelijk op één kaart.

Grote projecten

De drie noordelijke provincies hebben een programma samengesteld met economische projecten en projecten op het gebied van verkeer en vervoer. Het is de bedoeling dat de projecten vóór 2020 klaar zijn. Voorbeelden van projecten in de provincie Groningen zijn de Aanpak Ring Zuid in Groningen, Groningen Spoorzone en LifeLines, een grootschalig onderzoek naar gezond ouder worden.

Compensatiegeld

In 2007 besloot het toenmalige kabinet dat er geen snelle spoorverbinding, de Zuiderzeelijn, tussen Amsterdam en Groningen kwam. Ter compensatie kreeg het Noorden van het Rijk een vergoeding van 2,16 miljard euro. Dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van de economie en de bereikbaarheid van het Noorden.

Vragen

Heeft u vragen over de kaart met grote projecten in Noord-Nederland? Neem dan contact op met de afdeling Verkeer en Vervoer, telefoon 050 - 316 42 65.

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.

De aanpak van de vaarweg Lemmer-Delfzijl is een van de projecten waar geld uit het RSP-budget naartoe gaat
De aanpak van de vaarweg Lemmer-Delfzijl is een van de projecten waar geld uit het RSP-budget naartoe gaat