Grondwaterkaart

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het grondwater in onze provincie?

Op onze grondwaterkaart vindt u allerlei gegevens over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater in de provincie Groningen. In de provincie wordt de kwaliteit en de hoeveelheid grondwater nauwkeurig gemeten. Ook de bodemsoorten en de grondwatervoerende pakketten zijn bekend. Industrieën en het Waterbedrijf Groningen winnen water. Om de drinkwaterwinningen liggen grondwaterbescherminggebieden. Bovendien vindt u op de kaart de mogelijkheden voor warmte- en koudeopslagen.

Vragen

Heeft u vragen over de grondwaterkaart? Neem dan contact op met de afdeling Landelijk, Gebied en Water, telefoon 050 - 316 45 43.

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.

Grondwatermeetpunt in het veld
Grondwatermeetpunt in het veld