Gezondheidskaarten

De effecten van het milieu op onze gezondheid in kaart gebracht

De provincie Groningen wil de gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren terugdringen. De gegevens over gezondheidseffecten zijn bekend bij ons door bijvoorbeeld vergunningverlening of verplichte monitoring voor het Rijk. Om de effecten in beeld brengen hebben wij gebruik gemaakt van de Gezondheids Effect Screening (GES).

Thema's

Op de gezondheidskaarten worden de volgende thema's uitgelicht: 

  • geluid
  • luchtverontreiniging (fijnstof en NOx)
  • externe veiligheid

Ook staan de effecten van deze milieuaspecten op gevoelige objecten als scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen op de kaart. We houden de gegevens jaarlijks bij. Lees voor meer informatie over de kaart en de werkwijze de toelichting. Een aantal kaarten is nog in ontwikkeling zoals de geurkaart.

Doel

Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven. Wij hebben de omvang en ernst van milieu- en gezondheidsproblemen in beeld gebracht. De kaarten kunnen gebruikt worden bij bijvoorbeeld het verkeer- en vervoerbeleid en het ruimtelijk ordeningsbeleid. Zo kan bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor een school of de aanleg van een nieuwe weg voorkomen worden dat een toename van gezondheidseffecten ontstaat.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de Gezondheidskaarten contact op met Amber Fels-Blansjaar, afdeling Omgeving en Milieu, telefoon 050 - 316 46 56 of via e-mail
a.i.blansjaar@provinciegroningen.nl.

Voor inhoudelijke vragen over gezondheidsaspecten kunt u contact opnemen met de afdeling Gezondheid & Milieu van de GGD, telefoon 050 - 367 40 00.

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.