Bodeminformatie

In het bodemloket vindt u informatie over de kwaliteit van de bodem in de provincie Groningen

Via het landelijke portaal bodemloket  vindt u informatie over de kwaliteit van de bodem in de provincie Groningen. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan gebruik maken voor locatiegerichte bodeminformatie. De informatie over de bodem in de gemeente Groningen staat niet op deze kaart. Deze vindt u via de bodeminformatiekaart van de gemeente Groningen.

Welke informatie staat op het bodemloket?

Het bodemloket laat zien waar bodemonderzoek is uitgevoerd, waar vervolgonderzoek nodig is en waar de bodem is gesaneerd. Ook kunt u bekijken waar de bodem misschien vervuild is door (bedrijfs)activiteiten uit het verleden. U kunt kiezen voor een weergave op een topografische kaart (BRT) of weergave op een luchtfoto. Bij sterk inzoomen is ook de kadastrale kaart zichtbaar.

Hoe werkt het bodemloket?

Als u op zoek bent naar bodeminformatie op een bepaalde locatie, zoek dan eerst het adres op door:

  • in te zoomen in de kaart of
  • in het zoekveld boven de kaart de postcode of het adres in te typen.

Als op de locatie een gekleurde geruite contour beschikbaar is, is er bodeminformatie bij ons bekend. Uitgebreide informatie kunt u vinden door op de contour te klikken en vervolgens te klikken op ‘voortgang bodemonderzoek’. U kunt daarna eenvoudig een rapportage opstellen door rechtsboven te klikken op ‘download’.
Veel gestelde vragen over bodemloket vindt u via http://www.bodemloket.nl/faq-page

Hoe betrouwbaar is de informatie?

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder kunt u vinden in de rapportage van de locatie. Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.

Contact

Heeft u vragen over bodeminformatie in de provincie Groningen? Neem dan contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. Dit is de provincie Groningen of een gemeente. De contactinformatie staat onder in de rapportage vermeld.

Neem voor algemene vragen contact met ons op via e-mail bodeminformatie@provinciegroningen.nl of met het secretariaat van de afdeling Omgeving en Milieu, telefoon 050 - 316 47 66.

Wilt u een storing melden? Neem dan contact op met de helpdesk van het bodemloket via http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer/.

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.