Beplantingsvisie

De kaart beplantingsvisie is onderdeel van de visie op beplanting langs provinciale (vaar)wegen voor de provincie Groningen. Zie de (vaar-)wegbeplantingsvisie leidraad voor meer informatie.

Welke gegevens staan er op de kaart?

Er zijn drie kaartlagen:

  • Wegen
  • Vaarwegen
  • Locaties van de dwarsprofielen/visualisaties

Wat is het doel?

Met de visie op de (vaar)wegbeplanting maken we de betekenis van de (vaar)wegen in het landschap duidelijk en leggen we een streefbeeld vast voor de bermbeplanting. Door de visie in ons werk te vertalen blijven de (vaar)wegbeplantingen bijdragen aan de karakteristieken van het landschap of worden deze weer in ere hersteld.

Downloads