Kaarten en open data

Voor een aantal beleidsonderwerpen publiceren wij digitale kaarten. De kaarten brengen ons beleid in beeld of laten zien waar we bezig zijn met de uitvoering van onze taken. Per kaart geven we uitleg over wat erop te vinden is en hoe u de kaart kunt gebruiken.

De provincie Groningen publiceert geo-datasets als open data via het Nationaal GeoRegister. Daarnaast publiceren (semi) overheden open data via data.overheid.nl. Onder open data verstaan we databestanden die vrij beschikbaar zijn voor de hele wereld.